Sou a: Inici > Actualitat > Notícies > Ple de la Diputació de Lleida
Notícies
RSS

Divendres, 20 de novembre de 2009

Ple de la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida aprova el seu primer reglament d’usos lingüístics

Gilabert ha dit que “hem de garantir els drets d’usar i atendre en la llengua pròpia del país”

El ple ordinari de la Diputació de Lleida corresponent al mes de novembre que s’ha celebrat avui al Saló de Plens ha aprovat el seu primer reglament regulador dels usos lingüístics a la Diputació de Lleida, i als seus organismes dependents.

Aquest reglament regula les normes que han de regir, tant pel que fa al seu funcionament interorgànic com a les relacions interadministratives que es puguin establir, la utilització d’aquestes llengües amb les altres administracions públiques d’àmbit lingüístic català i que cal aprovar per donar compliment al previst a la Llei 1/1998, de política lingüística.

A grans trets el reglament fa prevaldre l’ús del català com a llengua pròpia de Catalunya en totes les actuacions internes i externes de la Diputació de Lleida i també la llengua occitana aranesa en el seu àmbit territorial o de relació en les seves institucions.

El president de la Diputació, Jaume Gilabert ha dit que “hem de garantir els drets d’usar i atendre en la llengua pròpia del país i és la nostra obligació buscar les mesures necessàries per potenciar-la”. Gilabert ha recordat que aquest reglament també està en tràmit d’aplicació a d’altres administracions com l’Ajuntament de Barcelona, amb l’afegit que tal i com preveu l’Estatut de Catalunya, hi està inclosa la llengua aranesa.

El ple també ha aprovat l’acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Castell de Mur, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, les taxes de subministrament d’electricitat, aigua i clavegueram, i les contribucions especials.

La Corporació també ha donat el vist-i-plau a l’aprovació de l’expedient de modificació per suplement de crèdits, al pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2009, i a la concertació operació de préstec prevista al pressupost d’ingressos de la Diputació de Lleida, exercici 2009.

D’altra banda, i pel que fa a la comissió informativa de Sostenibilitat, Serveis Externs i Medi Ambient, s’ha aprovat el conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Forestal de Catalunya, exercicis 2009-2011.

En l’àmbit de la comissió d’Acció Territorial s’han aprovat els convenis amb el Centre Comarcal Lleidatà a Barcelona, anualitat 2009; amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per a la promoció de la Ruta del Cister, any 2009; amb l’ACELL, per prestar assistència a disminuïts psíquics relacionats amb activitats de lleure i vacances, any 2009; amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Món Rural, per promoure la investigació i anàlisi de les prioritats estratègiques per al desenvolupament i millora de les condicions de vida del món rural català; amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per a la prestació dels serveis regionals de suport a la lectura pública; amb el Consell Generau d’Aran; i amb la Universitat de Lleida, per canvi d’afecció d’unes finques del Campus d’Agrònoms.

Pel que fa a la comissió informativa de Recursos Humans i Planificació, s’han aprovat els criteris d’aplicació complement de productivitat, exercici 2009

El Ple també ha aprovat de forma unànime de part de tots els grups polítics, una moció presentada pel PP en la que es demana que la Diputació insti al Departament de Medi Ambient a obrir un període de diàleg amb tots els sectors afectats abans de continuar amb la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Qualitat Odorífera, a fi i efecte de no incrementar els costos a les empreses i activitats que es podessin veure afectades.

Lleida, 20 de novembre de 2009Façana de la Diputació de Lleida. Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26
25007 Lleida
Tel. 973 24 92 00
  • Institut d'Estudis Ilerdencs
  • Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
  • Diputació de Lleida. Patronat Turisme
  • Ara Lleida
  • Promoció econòmica
  • Ceeilleida
  • OAGRTL
  • Escoles Especials
  • GLOBALleida
  • © Diputació de Lleida - Accessibilitat - Contacte - Política de cookies